Integritetspolicy

Integritetspolicy Vaccin Malmö

Här nedan hittar du information om hur vi arbetar enligt GDPR, den EU-lag som har ersatt den tidigare svenska personuppgiftslagen. Uppgifterna gäller vid användning av denna hemsida samt vid besök på en av våra vaccinationsmottagningar.

Ansvarigt företag

Företaget som är ansvarigt för hantering av personuppgifter på denna hemsida samt vid besök på klinik är:

Svea Vaccin AB, organisationsnummer 556454-8849

Postadress: Sveavägen 16

111 57 STOCKHOLM

Företaget är personuppgiftsansvarigt för fysiska personers uppgifter om hälsa och vaccinationer som samlas in via företagets mottagningar.

Personuppgifter som vi samlar in

När du blir kund hos Svea Vaccin samlar vi in följande personuppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, eventuella uppgifter om resmål och datum vid resevaccin, uppgifter om din hälsa som är viktiga för att vi säkert ska kunna vaccinera dig och uppgifter om dina vaccinationer.

Därför samlar vi in dessa personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig korrekt medicinsk rådgivning och behandling.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Svea Vaccin AB behandlar patientens personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning, (EU 2016/679).

Svea Vaccin har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individens och samhällets intresse avseende immunskydd.

Du har möjlighet att få påminnelser via SMS av oss. Detta erbjuds bara efter samtycke, vilket vi hämtar in via den hälsodeklaration som du fyller i vid besök på en av våra mottagningar.

Som kund hos oss har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att få SMS-påminnelser om vaccinationer.

Skydd av personuppgifter

Svea Vaccin har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om hur Svea Vaccin skyddar dina personuppgifter, kontakta oss via företagets huvudsakliga hemsida https://sveavaccin.se/

Dina rättigheter

Som kund hos Svea Vaccin AB har du rätt till ett fritt registerutdrag per år gällande dina vaccinationer och de personuppgifter som vi lagrar. Vid ytterligare förfrågningar har Svea Vaccin rätt att ta ut en hanteringsavgift.

Vid frågor om anhörigas vaccinationer, med undantag för minderåriga barn som du är vårdnadshavare för, krävs en fullmakt och en kopia på den anhöriges legitimation för att vi ska kunna lämna ut uppgifterna.

Du har rätt att begära att de uppgifter om vaccinationer som vi har lagrade i vårt register förs över till en annan vårdgivare för att de ska kunna erbjuda dig rätt vård i fortsättningen.

Skulle dina personuppgifter hos Svea Vaccin vara felaktiga eller om någon uppgift saknas kan du kontakta Svea Vaccin för uppdatering av dessa. Vi följer Patientdatalagen för journalföring.

Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Svea Vaccin AB anlitar ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för drift av journalsystemet och lagring av systemets data. Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita en annan part för lagring av journalsystemets data, som då blir underbiträde. Enligt Svea Vaccins dataskyddspolicy ska företaget godkänna både personuppgiftsbiträdets och underbiträdets dataskydd.

Klagomål

Som kund har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten ifall du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.

Få mer information om Svea Vaccin AB